موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی  • Fa    |    En
  • 09384310044
مرجان اصفهانیانمرجان اصفهانیان

مرجان اصفهانیان

مدیرعامل و عضو موسس
وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز از سال ۱۳۸۱

بیشتر
کتایون حسین نژادکتایون حسین نژاد

کتایون حسین نژاد

رئیس هیات مدیره و عضو موسس
وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری از سال ۱۳۸۴

بیشتر
امیرحسین ساکیامیرحسین ساکی

امیرحسین ساکی

مدیر امور راهبردی
عضو کانون وکلای دادگستری از سال ۱۳۸۶

بیشتر
دکتر هاجر سیاه رستمیدکتر هاجر سیاه رستمی

دکتر هاجر سیاه رستمی

مشاور
سردفتر اسناد رسمی ۱۴۱۹ تهران

بیشتر
دکتر فاطمه محمدیدکتر فاطمه محمدی

دکتر فاطمه محمدی

مشاور و وکیل همکار
عضو کانون وکلای دادگستری از سال 1384

بیشتر
الهام اهردهیالهام اهردهی

الهام اهردهی

وکیل همکار
عضو کانون وکلای دادگستری از سال ۱۳۸۷

بیشتر
حسین درستکارحسین درستکار

حسین درستکار

وکیل همکار
وکیل از سال ۱۳۸۹

بیشتر
فائزه محمدی فردفائزه محمدی فرد

فائزه محمدی فرد

وکیل همکار
عضو کانون وکلای دادگستری از سال ۱۳۹۴

بیشتر